Storno podmienky

Dovoľujeme si vás oboznámiť s nasledovnými storno podmienkami:

1) Zaplatením zálohovej platby za rezerváciu prenájmu domčeka akceptuje klient storno podmienky.

2) V prípade zrušenia záväznej rezervácie má prenajímateľ právo na úhradu storno poplatku z prijatej zálohy v závislosti od doby pred nástupom na pobyt nasledovne:

a) zrušenie záväznej rezervácie do 30 dní pred začiatkom prenájmu, bez účtovania storno poplatku

b) zrušenie záväznej rezervácie klientom od 30 do 15 dní pred začiatkom prenájmu: výška storno poplatku 50 % z prijatej zálohy

c) zrušenie záväznej rezervácie klientom menej ako 15 dní pred začiatkom prenájmu a v prípade ak sa klient nedostaví na pobyt je výška storno poplatku 100 % z prijatej zálohy

3) Zostatok uhradenej zálohy bude po odpočítaní storno poplatku vrátený prenajímateľom na účet klienta, resp. podľa dohody.

4) V prípade ukončenia prenájmu pred dohodnutým termínom má prenajímateľ právo na úhradu dohodnutej sumy za prenájom v plnej výške.


Zaplatením zálohovej platby klient akceptuje Platobné a Storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu ,,Všeobecné podmienky poskytovania krátkodobého prenájmu Rekreačného domčeka D&B Konečná" známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

Platnosť : od 01.01.2014