Platobné podmienky

Dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných platobných podmienok:

1) Klient si môže objednať prenájom domčeka osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom internetovej stránky. Ak je držiteľom našej Vernostnej karty uvedie to v objednávke.

2) Prenajímateľ najneskôr do 24 hodín vyrozumie klienta o rezervácii domčeka. V prípade ak je domček v požadovanom termíne obsadený, môže ponúknuť klientovi na výber iný termín.

3) Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie prenájmu domčeka je uhradenie zálohy prenajímateľovi na jeho účet vo výške 50% z ceny za ubytovanie do 5 dní od potvrdenia objednávky.

4) Prenajímateľ po prijatí zálohy pošle klientovi potvrdenie rezervácie.

5) Pri nástupe na pobyt klient uhradí celkovú dohodnutú cenu za prenájom domčeka po odrátaní zaplatenej zálohy.

6) V cene za prenájom domčeka nie je zahrnutý poplatok obci za osoby staršie ako 15 rokov vo výške 0,33 Eur/osoba/noc.

7) Poistenie klienta nie je v cene prenájmu domčeka.

Platnosť : od 01.01.2014